miércoles, 5 de diciembre de 2018

Castellà

Dia 12 de desembre hi haurà una prova de diftongs i hiats. Veure esquema resum del quadern.

Naturals

Dia 14 de desembre hi haurà una prova de la unitat 2. Veure resums i esquemes treballats a classe del quadern.

Mates

Dia 13 de desembre hi haurà una prova de càlcul de divisions de dues xifres.

domingo, 2 de diciembre de 2018

Català

Dimecres 5 de desembre hi haurà control
De la unitat 3. Els conceptes que s'han d'estudiar són:
* Vocabulari d'aspecte físic o caràcter.
* Família de paraules.
* Oració/frase. Text/paràgraf.
* x/ix.